Facultatea de Electromecanică, Craiova

Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău    Facultatea de Electrotehnică, Iaşi

SIELMEN 2007
A 6-a Conferinţă Internaţională de Sisteme Electromecanice şi Energetice
1997-2007 : 10 ani fără întrerupere

4 - 6 octombrie 2007
Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău
Republica Moldova

Scurt istoric al conferinţei

English version

SIELMEN 2007
A 6-a Conferinţă Internaţională de Sisteme Electromecanice şi Energetice

Conferinţa este organizată de:

Facultatea de Electromecanică, Craiova

Facultatea de Electromecanică
Universitatea din Craiova
CRAIOVA - România

Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău

Facultatea de Energetică
Universitatea Tehnică a Moldovei
CHIŞINĂU - Republica Moldova

Facultatea de Electrotehnică, Iaşi

Facultatea de Electrotehnică
Universitatea Tehnică "Gh. Asachi"
IAŞI - România

 

şi se desfăşoară sub egidele

Academia de Ştiinţe Tehnice din România

Romanian Section

 

Co-organizator

OSPPEC
Organizaţia Studenţilor Politehnişti de Profil Electric Craiova

 

Scurt istoric al conferinţei

Contact | ©2006 Facultatea de Electromecanică