Facultatea de Electromecanică, Craiova

Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău    Facultatea de Electrotehnică, Iaşi

SIELMEN 2007
A 6-a Conferinţă Internaţională de Sisteme Electromecanice şi Energetice
1997-2007 : 10 ani fără întrerupere

4 - 6 octombrie 2007
Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău
Republica Moldova

Scurt istoric al conferinţei

English version

Date importante

30 iunie 2007
comunicarea acceptării lucrării şi publicarea instrucţiunilor de redactare

31 august 2007
trimiterea lucrărilor finale (opţiunea Re-Upload Paper) (4 sau 6 pagini A4 în formatul impus)

15 septembrie 2007
plata taxei de participare

Contact | ©2006 Facultatea de Electromecanică