Facultatea de Electromecanică, Craiova

Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău    Facultatea de Electrotehnică, Iaşi

SIELMEN 2007
A 6-a Conferinţă Internaţională de Sisteme Electromecanice şi Energetice
1997-2007 : 10 ani fără întrerupere

4 - 6 octombrie 2007
Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău
Republica Moldova

Scurt istoric al conferinţei

English version

Secţiile conferinţei

Acţionări electrice
Aparate electrice
Automatizări
Câmp electromagnetic şi circuite electrice
Educaţie inginerească
Electroecologie
Electronică de putere
Energie şi mediu
Fiabilitate şi diagnoză
Materiale şi tehnologii speciale în electrotehnică
Măsurări industriale şi sisteme de măsură
Maşini electrice
Mecatronică
Producerea energiei electrice şi termice
Roboţi industriali şi linii flexibile
Tracţiune electrică şi echipamente pentru vehicule
Transportul şi distribuţia energiei electrice
Utilizarea energiei electrice

Contact | ©2006 Facultatea de Electromecanică