Facultatea de Electromecanică, Craiova

Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău    Facultatea de Electrotehnică, Iaşi

SIELMEN 2007
A 6-a Conferinţă Internaţională de Sisteme Electromecanice şi Energetice
1997-2007 : 10 ani fără întrerupere

4 - 6 octombrie 2007
Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău
Republica Moldova

Scurt istoric al conferinţei

English version

Scurt istoric

Conferinţa Internaţională de Sisteme Electromecanice şi Energetice (International Conference on Electromechanical and Power Systems) - SIELMEN ajunge în anul 2007 la cea de-a şasea ediţie.

Conferinţa bianuală, a debutat în anul 1997, la iniţiativa şi în organizarea a trei facultăţi de profil electric din tot atâtea centre universitare: Facultatea de Electrotehnică a Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi, Facultatea de Electromecanică din cadrul Universităţii din Craiova şi Facultatea de Energetică din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, Republica Moldova.

Anul acesta, se împlinesc deci 10 ani de la prima ediţie, perioadă în care conferinţa s-a desfăşurat cu regularitate.

Principalul obiectiv avut în vedere de părinţii conferinţei, prof.dr.ing.Dr.H.C. Lorin CANTEMIR, prof.dr.ing. Dr.H.C. Aurel CÂMPEANU, prof.dr.ing. Tudor AMBROS şi prof.dr.ing. Petru TODOS, a fost acela de reluare şi întărire a contactelor şi legăturilor dintre şcoala electrotehnică românească şi fraţii noştri de dincolo de Prut. Conferinţa nu a fost decât una din formele prin care iniţiatorii şi-au materializat idealurile, alături de susţinerea cu regularitate a unor prelegeri, participarea în Comisiile de Diplomă şi Licenţă. Conferinţa a urmărit atragerea specialiştilor din toate centrele universitare şi din industrie din România la efortul de sprijinire şi întărire a relaţiilor cu colegii noştri din Republica Moldova.

Prima ediţie, desfăşurată sub titulatura Conferinţa Internaţională de Sisteme Electromecanice - SIELMEC, s-a desfăşurat în 1997. La finalul ei, urmare a identificării necesităţii lărgirii ariei tematice, s-a decis ca de la ediţia următoare, să se abordeze şi sistemele energetice, titulatura devenind cea din prezent. De atunci, cu regularitate, s-au desfăşurat alte patru ediţii, în 1999, 2001, 2003 şi 2005, toate desfăşurându-se la Chişinău, în spaţiile puse la dispoziţie cu generozitate de Universitatea Tehnică a Moldovei, care a încurajat şi sprijinit cu entuziasm şi necondiţionat această manifestare.

Prestigiul şi atractivitatea conferinţei a fost în continuă creştere, dovadă fiind numărul de comunicări propuse şi cel al participanţilor de pe ambele maluri ale Prutului. S-a ajuns ca la ediţiile 2003 şi 2005, toate centrele universitare din România, fie că sunt de tradiţie, mai mari, mai mici, sau mai tinere, să participe cu cel puţin un reprezentant.

În figura de mai jos este reprezentată evoluţia numărului de comunicări acceptate şi de autori pentru cele cinci ediţii desfăşurate până în prezent (pentru ediţia din 1999 nu s-a dispus de date).

Prestigiul crescător al manifestării poate fi confirmat de participarea unor personalităţi remarcabile ale electrotehnicii, atât din ţară, cât şi din străinătate: Acad. I. KOPÎLOV (Universitatea Tehnică Moscova), Acad. Boris DRAGANOV (Universitatea Naţională Kiev), Acad. Ion BOSTAN (Universitatea Tehnică a Moldovei), Acad. Toma DORDEA (UT Timişoara), Acad. Gleb DRAGAN (Academia Română), Prof.dr.ing. Ion PARASCHIVOIU (ETS Montreal).

Contact | ©2006 Facultatea de Electromecanică