Facultatea de Electromecanică, Craiova

Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău    Facultatea de Electrotehnică, Iaşi

SIELMEN 2007
A 6-a Conferinţă Internaţională de Sisteme Electromecanice şi Energetice
1997-2007 : 10 ani fără întrerupere

4 - 6 octombrie 2007
Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău
Republica Moldova

Scurt istoric al conferinţei

English version

Locul de desfăşurare

Lucrările conferinţei se vor desfăşura în incinta

Facultăţii de Energetică,
Universitatea Tehnică a Moldovei,
Str. 31 August, nr. 78,
Chişinău,
Republica Moldova

În aceeaşi perioadă va fi organizată expoziţia
EXPO SIELMEN 2007.

Contact | ©2006 Facultatea de Electromecanică